Rok DayZ!

dayz
Możemy obejrzeć film podsumowujący rok DayZ na rynku.

Tags:,